Informatie

Gehoorbescherming

Wanneer eenmaal bekend is dat geluidsniveaus overschreden worden, is de beste preventie om aan de slag te gaan met de bron van de overlast. Wanneer het geluid niet ingekapseld kan worden of het niveau blijft te hoog, pas dan zijn gehoorbeschermers een logische vervolgstap.
Bij het kiezen van een gehoorbescherming dient rekening te worden gehouden met de juiste geluiddemping en het draagcomfort.
Bij het werken in een lawaaiige omgeving, of het nu voor een paar minuten of voor meerdere uren is, is gehoorbescherming altijd nodig. Een werknemer die zijn gehoorbescherming afneemt, omdat hij zich hiermee niet 100% comfortabel voelt, riskeert zijn gezondheid.

Wanneer is geluid schadelijk?

De grenswaarde (wettelijke norm) is 80 dB(A) bij een blootstelling van 8 uur per dag. Op dit niveau dient de werkgever gehoor beschermende middelen ter beschikking te stellen.

Vanaf 85 dB(A) is het geluid “schadelijk” en dient de werkgever technische-organisatorische maatregelen te treffen, zoals werkplekken aan de hand van pictogrammen duidelijk te maken dat gehoorbescherming verplicht is. Let wel, lawaaibelasting is niet alleen schadelijk voor het gehoor. Daarnaast zijn vele vormen van lichamelijke stoornissen (bijv. concentratieproblemen, maag- en darmklachten en hoge bloeddruk) door een te hoge lawaaibelasting mogelijk.

Wat is dB(A)?

dB(A) is de eenheid voor de sterkte van het geluid afgestemd op de gevoeligheid van het menselijk oor.
De reden dat de dB(A) in plaats van een gewone decibel bij geluidmetingen en geluidberekeningen wordt toegepast heeft te maken met de gevoeligheid van het (menselijk) oor, die voor de verschillende frequenties van het geluid niet gelijk is.
Hieronder vindt u een tabel waar de maximale blootstellingsduur bij een bepaalde geluidsdruk weergegeven wordt zonder dat deze schadelijk is.


Wanneer eenmaal bekend is dat geluidsniveaus overschreden worden, is de beste preventie nog altijd het aanpakken van de bron. Wanneer het geluid niet ingekapseld kan worden of het niveau blijft te hoog, pas dan zijn gehoorbeschermers een logische vervolgstap.
Wij bieden u een grote range oordopjes, passieve en elektronische gehoorbeschermers, die geschikt zijn voor het werk op de bouw, in de industrie, voor de hulpdiensten, voor de doe-het-zelver en vele andere toepassingen.

Type gehoorbescherming met toepassing

Vormbare oordoppen
De oordop langzaam met de vingertoppen tot een dunne cilinder samenrollen. Samengedrukt houden en diep in de gehoorgang inbrengen. Dit gaat makkelijker wanneer u de oorschelp met de vrije hand naar achter en omhoog trekt.

Voorgevormde oordoppen
De oordop invoeren tot u voelt dat hij afdicht, terwijl u de oorschelp met de vrije hand naar achter en naar boven trekt. Aanvankelijk kunnen de oordoppen beklemmend aanvoelen, vooral als u nooit eerder oordoppen hebt gebruikt.

Gehoorbeugels
Gehoorbeugels kunnen normaliter op dezelfde wijze worden gereinigd als voorgevormde oordoppen. De beugel niet verbuigen omdat deze de correcte stand van de tips en bijgevolg de akoestische afdichting bepaalt.

Gehoorkappen
Om degelijk tegen het hoofd te liggen dient de gehoorkap de oren volledig te omsluiten. De hoofdbeugel zodanig instellen dat de kussens een gelijkmatige druk rond de oren uitoefenen, hiermee krijgt u de beste geluidsdemping. Verwijder het haar onder de kussens.
De kussens dienen minimaal 2x per jaar vervangen te worden of vaker in het geval dat deze stijf worden, scheuren vertonen of niet goed meer afdichten.

Otoplastieken
Otoplastieken zijn persoonlijk aangemeten gehoorbeschermers. Elk otoplastiek is uniek. Let er op dat elke vijf jaar de gehoorgang verandert in verband met het groeien van de oren. Tijdens het productieproces van de otoplastieken wordt er een speciaal filter geplaatst. Deze zorgt ervoor, dat al het schadelijke geluid wordt afgevlakt en de hoeveelheid dB(A) wordt gereduceerd tot onder de toelaatbare grens van 80 dB(A). Door zijn optimale bescherming en zijn perfecte pasvorm, is de otoplastiek de meest efficiënte en comfortabele gehoorbescherming. Raadpleeg afdeling verkoop voor meer informatie.

Verpakking en handleiding
De volgende tabel is in iedere gebruiksaanwijzing terug te vinden.

APV = Aangenomen Protectiewaarde (Mf – sf)
SNR = Single Number Rating (enkelvoudige dempingswaarde)
H = Hoge frequentie dempingswaarde (LC-LA = - 2 dB)
M = Gemiddelde (Medium) frequentie dempingswaarde (LC-LA = + 2 dB)
L = Lage frequentie dempingswaarde (LC-LA = + 10 dB)

Deze data is verkregen via 16 mensen getest volgens EN 352. De testpersonen hebben de producten gebruikt volgens de gebruiksinstructies en er is getest in een echo vrije ruimte.

Wat betekent SNR?
SNR is een enkelvoudig nummer rating systeem (Single Number Rating), volgens de internationale norm ISO 4869. De testen worden uitgevoerd door commerciële laboratoria die onafhankelijk van de fabrikanten opereren.
SNR’s worden uitgedrukt in decibellen (dB’s) en worden gebruikt als leidraad voor het vergelijken van de mate van geluid reducerende capaciteiten van de verschillende gehoorbeschermers. De SNR wordt afgetrokken van een gemiddeld gewogen geluidsniveau om de mate van geluidsdruk aan het oor te meten als men de gehoorbeschermer draagt. De SNR waarde staat per artikel aangegeven in de catalogus.

Normeringen

Op gehoorbescherming zijn onderstaande normen van toepassing.

EN 352-1                Gehoorkappen
EN 352-2                Oordoppen
EN 352-3                Gehoorkappen met helmbevestiging
EN 352-4                Niveau-afhankelijke gehoorkappen
EN 352-5                Gehoorkappen met actieve ruiscompensatie
EN 352-6                Gehoorkappen met communicatie-inrichting
EN 352-7                Nivea-afhankelijke gehoorproppen
EN 352-8                Audio-gehoorkappen voor entertainment doeleinden
EN 458                   Keuze, zorg, gebruik, onderhoud
EN 13819-1             Fysische testen
EN 13819-2             Akoestische testen