Beveiliging

Voorkomen is beter dan genezen.

Dat geldt zeker ook voor uw bedrijfseigendommen.
Of nu gaat om bewust of onbewust wegnemen, niet retourneren, inefficiëntie of slordigheid.
Fraude, diefstal en onbedoelde slordigheid kosten uw organisatie waarschijnlijk nodeloos veel geld.

ErgoStore heeft verschillende hulpmiddelen die deze kosten helpen terugdringen.


Geen verlies of kwijtraken meer van uw kostbare onderdelen?

Weet u precies wie wat gebruikt bij uw organisatie?

Onderzoek bij bedrijven toont aan dat:

   1. 30 - 60 % van de gereedschapsmagazijnen niet of onvoldoende bewaakt is.
   2. 20 % van de werktijd aan machines gaat verloren als gevolg van het niet beschikbaar hebben van de juiste gereedschappen
   3. 15 % van alle gevallen worden arbeidsprocedures onderbroken als gevolg van een tekort aan het juiste onderdeel of gereedschap

Hier valt met onderdelen- en gereedschapmanagement snel veel te verdienen:

   1. 30 % reductie van de hoeveelheid gereedschappen
   2. 20 % besparing op de inspanningen t.b.v. het beschikbaar stellen
   3. 20 % vermindering van opslag- en omloopvoorraad
   4. 15 % besparing op het verbruik van onderdelen en gereedschappen

De geautomatiseerde uitgiftekast geeft u de controle terug, voorkomt diefstal en lekkage.

Vraag ons naar de meest geschikte oplossing voor uw organisatie.
De ToolServer is geschikt voor industrie, gezondheidszorg en overheidsinstellingen.